Quang cao giua trang

VINADES gửi công văn tới Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đề nghị cung cấp căn cứ việc từ chối duyệt hồ sơ website thương mại điện tử bán hàng

Thứ tư, 28 Tháng Mười 2020 3:04 SA
Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam (VINADES) đã gửi công văn đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công thương nhanh chóng phê duyệt hồ sơ thông báo trang TMĐT bán hàng cho website DauThau.info, đồng thời cung cấp bản scan hoặc bản chụp của Công văn số 199/ĐTQM-TTTT để công ty có cơ sở làm việc với Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia về các vấn đề mà Cục làm căn cứ từ chối hồ sơ mà công ty đã gửi.
Toàn văn công văn này như sau:
Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam hiện đang hỗ trợ vận hành và phát triển phần mềm DauThau.info. Phần mềm DauThau.info là hệ thống phần mềm khai thác và cung cấp thông tin mời thầu dành cho doanh nghiệp, được chúng tôi giới thiệu trên website www.dauthau.info, website này đồng thời cũng là trang thông tin điện tử chuyên ngành cho doanh nghiệp.

Vừa qua, theo quy định chúng tôi có làm thủ tục thông báo trang thương mại điện tử bán hàng cho website www.dauthau.info trên cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử (online.gov.vn). Tuy nhiên, hồ sơ của chúng tôi bị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số từ chối nhiều lần với nhiều lý do khác nhau, mỗi lần từ chối chúng tôi đều bổ sung những thông tin như cục yêu cầu.

Theo thông báo từ chối mới nhất, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đã căn cứ theo Công văn số 199/ĐTQM-TTTT của Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia - Cục Quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch Đầu tư ngày 6/10/2020 và cho rằng phần mềm DauThau.info của chúng tôi chưa được phép khai thác thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. Nguyên văn như sau:
- Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam chưa được quyền khai thác dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống) cho mục đích thương mại. Ngoài ra, Trung tâm cũng chưa cho phép bất kỳ đơn vị nào khai thác thông tin trên Hệ thống cho mục đích thương mại. Ngoài ra, Công ty còn trích dẫn sai tên Trung tâm trong bản tuyên bố quyền của Công ty trên website (Trung tâm mời thầu quốc gia thay vì Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia).

- Việc tự ý truy cập, quét dữ liệu của Hệ thống để sử dụng, thu lợi khi chưa được sự chấp thuận của Trung tâm là vi pham Khoản 6 Điều 5 và Khoản 4 Điều 3 của Nghị định số 47/2020/NĐ-CP. Đồng thời, việc truy cập, quét dữ liệu trái phép làm ảnh hưởng đến hiệu năng của Hệ thống, có thể dẫn đến làm chậm, gián đoạn khả năng tiếp cận thông tin của các nhà thầu tham gia Hệ thống, gây đình trệ hoạt động của cơ quan, tổ chức.

Do vậy, Cục TMĐT và KTS - Bộ Công Thương yêu cầu quý Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam có biện pháp khắc phục ngay, nghiêm túc thực hiện.
 

Chúng tôi xin phản hồi từng nội dung như sau:

1. Về việc Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam có được quyền khai thác dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống) hay không, trước hết xin khẳng định lại: DauThau.info là hệ thống phần mềm, Công ty VINADES bán phần mềm, chúng tôi hiện chưa thương mại các thông tin/ dữ liệu thầu. Quý Cục có thể xem trong điều khoản sử dụng và cam kết dịch vụ khi đăng ký sử dụng phần mềm có ghi rõ chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm về phần mềm, không chịu trách nhiệm về dữ liệu.

Phần mềm DauThau.INFO giúp tự động hóa phân tích thông tin thầu dành cho doanh nghiệp, giúp sàng lọc thông tin mời thầu chủ động, nhanh chóng, chính xác. Giúp các nhà thầu tiếp cận thông tin tự do, dễ dàng hơn mà không bị phụ thuộc trình duyệt Internet Explorer như trên mạng đấu thầu quốc gia. Tránh hiện tượng khó khăn trong việc tiếp cận thông tin thầu hoặc tìm mà không thấy một số gói thầu như báo chí phản ánh trong nhiều năm qua.

Ví dụ:

Xem thêm tại đây:

Nguồn dữ liệu được phần mềm DauThau.INFO tổng hợp tự động từ nguồn dữ liệu công khai trên Cổng thông tin đấu thầu của Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia.

Về việc chúng tôi có phải xin phép để được tiếp cận dữ liệu công khai hay không thì văn bản pháp luật đã có quy định rõ ràng. Cụ thể, chúng tôi, phần mềm của chúng tôi tiếp cận dữ liệu công khai dựa trên sự cho phép theo điều 10, điều 17 và Khoản 1 Điều 18 Luật tiếp cận thông tin (Luật số 104/2016/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 06/04/2016 và có hiệu lực từ 01/07/2018). Chi tiết như sau:

  • Khoản 1 Điều 10 Luật tiếp cận thông tin quy định: “Công dân được tiếp cận thông tin bằng các cách thức sau: 1. Tự do tiếp cận thông tin được cơ quan nhà nước công khai;"
  • Điều 17 Luật tiếp cận thông tin quy định Thông tin phải được công khai bao gồm các thông tin được công khai rộng rãi trong đó có các thông tin bắt buộc phải công khai (Khoản 1) và các thông tin mà cơ quan nhà nước chủ động công khai (Khoản 2).
  • Khoản 1 Điều 18 Luật tiếp cận thông tin quy định Các hình thức công khai thông tin trong đó có việc: “Đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước” (Điểm a Khoản 1 Điều 18 Luật tiếp cận thông tin)
Như vậy, Công ty VINADES hiểu rằng tất cả các thông tin công bố trên muasamcong.mpi.gov.vn được chúng tôi hiểu là các thông tin được công khai. Chúng tôi, phần mềm của chúng tôi sử dụng, khách hàng của chúng tôi, phần mềm của chúng tôi bán cho khách hàng sử dụng... hoàn toàn được tự do tiếp cận các thông tin công khai theo quy định của Pháp luật mà không phải xin phép. Bao gồm cả đối với thông tin từ trang điện tử Muasamcong.mpi.gov.vn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về việc công ty trích dẫn sai tên Trung tâm trong bản tuyên bố quyền của Công ty trên website (Trung tâm mời thầu quốc gia thay vì Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia) chúng tôi đã điều chỉnh lại.

2. Việc Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia cho rằng chúng tôi tự ý truy cập, quét dữ liệu của Hệ thống để sử dụng, thu lợi khi chưa được sự chấp thuận của Trung tâm là vi phạm Khoản 6 Điều 5 và Khoản 4 Điều 3 của Nghị định số 47/2020/NĐ-CP, chúng tôi thấy rằng viện dẫn căn cứ là không chính xác. Cụ thể như sau:

Khoản 6 Điều 5 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP quy định: “Dữ liệu của cơ quan nhà nước chia sẻ cho tổ chức, cá nhân thực hiện theo các nguyên tắc sau:

a) Tổ chức, cá nhân được quyền khai thác dữ liệu của mình hoặc dữ liệu của tổ chức, cá nhân khác khi được tổ chức, cá nhân đó chấp nhận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
b) Các trường hợp ngoài quy định tại điểm a khoản này, dữ liệu của cơ quan nhà nước được chia sẻ cho tổ chức, cá nhân được thực hiện theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin và các quy định của pháp luật hiện hành.”

Chúng tôi thấy rằng chúng tôi không vi phạm gì quy định này bởi vì việc truy cập và tiếp cận dữ liệu của chúng tôi hoàn toàn tuân thủ theo Luật tiếp cận thông tin như đã trả lời ở phía trên. Nghị định dù hiểu như thế nào thì cũng không thể trái luật.

Khoản 4 Điều 3 của Nghị định số 47/2020/NĐ-CP giải thích từ ngữ như sau: “Dữ liệu mở của cơ quan nhà nước: là dữ liệu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố rộng rãi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tự do sử dụng, tái sử dụng, chia sẻ. Trong Nghị định này, dữ liệu mở được hiểu là dữ liệu mở của cơ quan nhà nước.”

Chúng tôi chưa rõ căn cứ này của Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia có phải muốn khẳng định rằng dữ liệu đấu thầu là “dữ liệu mở” hay không? Đề nghị quý Cục làm rõ!

3. Việc Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia cho rằng truy cập, quét dữ liệu trái phép làm ảnh hưởng đến hiệu năng của Hệ thống, có thể dẫn đến làm chậm, gián đoạn khả năng tiếp cận thông tin của các nhà thầu tham gia Hệ thống, gây đình trệ hoạt động của cơ quan, tổ chức. Chúng tôi xin khẳng định: việc công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam đang làm là đúng quy định và hoàn toàn hợp pháp (theo những căn cứ đã chỉ ra ở phản hồi số 1 bên trên), chúng tôi chưa thấy phần mềm của chúng tôi trái phép bất cứ quy định nào của nhà nước.

Phần mềm của chúng tôi chỉ quét 1 lần vào dữ liệu thầu quốc gia nhưng phục vụ đồng thời cho hàng chục ngàn nhà thầu cùng lúc, phần mềm của chúng tôi đồng thời tạo bộ nhớ đệm để lưu trữ dữ liệu cho mạng đấu thầu quốc gia (để nhà thầu có thể truy cập bằng mọi trình duyệt và thiết bị), chính vì vậy hệ thống giúp giảm tải rất nhiều cho hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chứ không có chuyện làm ảnh hưởng xấu đến hệ thống như Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia đã nhận định.
 
Chúng tôi làm công văn này đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công thương nhanh chóng phê duyệt hồ sơ thông báo trang TMĐT bán hàng cho website DauThau.info đồng thời cung cấp tới chúng tôi bản scan hoặc bản chụp của Công văn số 199/ĐTQM-TTTT nêu trên để chúng tôi có cơ sở làm việc với Trung tâm Đấu thầu qua mạng Quốc gia về các vấn đề nêu trên./.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam
  • Email: [email protected]
  • Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Sông Đà, Số 131 Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.
  • Người phụ trách: Mr. Phạm Đức Tiến (CMO)
  • Số điện thoại: 0981.826.394
Trân trọng cảm ơn Quý cơ quan!
Bản Scan công văn đính kèm theo thông cáo báo chí này có thể tải bên dưới!

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

QC huong dan su dung dauthau.info
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây