QC tai nhanh HSMT

Từ 10-01-2011 miễn phí tên miền tiếng việt, giảm giá tên miền .vn

Thứ năm, 13 Tháng Một 2011 11:30 CH
Giảm thời gian gia hạn cho tên miền hết hạn xuống còn 20 ngày, giảm giá tên miền .vn, miễn phí tên miền tiếng Việt và cho đăng ký tự do, cho phép đăng ký tên miền có 1-2 ký tự là những thông tin gây sốc đối với thị trường tên miền Việt Nam. Đây là chính sách kích cầu tên miền Việt Nam đang được bộ TT&TT áp dụng.
Từ 10-01-2011 miễn phí tên miền tiếng việt, giảm giá tên miền .vn

1. Giảm lệ phí cấp đăng ký sử dụng mới và phí duy trì tên miền

Theo quy định tại Thông tư số 189/2010/TT-BTC ngày 24/11/2010 của Bộ Tài chính, lệ phí cấp đăng ký sử dụng mới và phí duy trì tên miền ".vn" ".vn" giảm trung bình 30% so với mức phí hiện hành (giảm từ 20% đến cao nhất là 98%). Riêng tên miền tiếng Việt được cấp phát miễn phí.

Thông tư 189/2010/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia và địa chỉ Internet của Việt Nam thay thế cho các quy định trước đây và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2011.

2. Triển khai cấp tên miền cấp ba có 1,2 ký tự dưới các tên miền cấp 2 dùng chung

Từ 10/01/2010, thực hiện Thông tư số 189/2010/TT-BTC ngày 24/11/2010 của Bộ Tài chính, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) chính thức triển khai cấp quyền đăng ký, sử dụng tên miền cấp 3 “.vn” có 1 hoặc 2 ký tự dưới các đuôi tên miền cấp 2 dùng chung ra cộng đồng.

Bắt đầu từ ngày 10/01/2011, các chủ thể có thể làm thủ tục đăng ký các tên miền cấp 3 có 1 hoặc 2 ký tự dưới các đuôi tên miền cấp 2 dùng chung tại các Nhà đăng ký tên miền “.vn”. Thông tin chi tiết của Nhà đăng ký tên miền “.vn” cung cấp tại Website www.nhadangky.vn

Chi phí cho các tên miền này bằng chi phí đăng ký các tên miền .com.vn và .net.vn có số ký tự lớn hơn 2.

Tên miền 1-2 ký tự là dạng tên miền Việt Nam có giá trị. Hình thức cấp phát trên nguyên tắc đăng ký trước cấp phát trước của VNNIC.

TT Lệ phí cấp tên miền cấp 3 : ".com.vn", ".net.vn", "biz.vn" Đơn vị tính Mức thu (VNĐ)
1 Phí đăng ký tên miền cấp 3 có 1,2 ký tự (1) Lần 350.000 VNĐ
2 Phí duy trì tên miền cấp 3 có 1,2 ký tự Năm 350.000 VNĐ

 

TT Lệ phí cấp tên miền cấp 3 khác:  .edu.vn |.info.vn |.pro.vn |.health.vn| .gov.vn | .org.vn Đơn vị tính Mức thu (VNĐ)
1 Phí đăng ký tên miền cấp 3 có 1,2 ký tự (1) Lần 200.000 VNĐ
2 Phí duy trì tên miền cấp 3 có 1,2 ký tự Năm 200.000 VNĐ

 

TT Lệ phí cấp tên miền cấp 3 ".name.vn " Đơn vị tính Mức thu (VNĐ)
1 Phí đăng ký tên miền cấp 3 có 1,2 ký tự (1) Lần 30.000 VNĐ
2 Phí duy trì tên miền cấp 3 có 1,2 ký tự Năm 30.000 VNĐ

Ví dụ: Yahoo có thể đăng ký tên miền ".VN" Cấp 3 với 1,2 ký tự như sau: Y.COM.VN

Ghi chú:

Giải nghĩa (1) : Tên miền cấp 3 với 1 ký tự: là tên miền cấp 3 được lập nên từ một trong 26 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh và 10 chữ số tự nhiên từ 0-9. Ví dụ : X.com.vn, X.net.vn hoặc 2.com.vn, 2.net.vn

Giải nghĩa (2) : Tên miền cấp 3 với 2 ký tự: là tên miền cấp 3 được lập nên từ hai trong số 26 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh và 10 chữ số tự nhiên từ 0-9. Vì dụ : XY.com.vn, XY.net.vn hoặc 2X.com.vn, 2X. net.vn

3. Triển khai cấp tự do, miễn phí tên miền Tiếng Việt

Kể từ ngày 01/01/2011 Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) ngừng tiếp nhận các yêu cầu đăng ký tên miền tiếng Việt kèm theo tên miền truyền thống “.vn” để chuẩn bị triển khai cấp tự do, miễn phí tên miền tiếng Việt theo quy định về phí, lệ phí tên miền tại Thông tư số 189/2010/TT-BTC ngày 24/11/2010 của Bộ Tài chính:

Lộ trình cấp miễn phí tên miền tiếng Việt được thực hiện qua 02 giai đoạn:
    -   Giai đoạn ưu tiên (sunrise period): Triển khai từ ngày 10/01/2011 đến hết ngày 27/04/2011.
    -   Giai đoạn tự do: Triển khai từ ngày 28/04/2011.

Thông tin chi tiết được cung cấp tại Website http://tenmientiengviet.vn, hoặc http://tênmiềntiếngviệt.vn   

4. Giảm thời gian gia hạn nộp phí duy trì tên miền

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thông báo rút ngắn thời gian cho phép gia hạn nộp phí duy trì sử dụng tên miền “.vn” từ 30 ngày như hiện tại xuống còn 20 ngày liên tục kể từ khi tên miền hết hạn sử dụng. Hết thời gian gia hạn 20 ngày kể từ ngày tên miền hết hạn sử dụng, tên miền chưa nộp phí duy trì tiếp sẽ được coi là không còn nhu cầu sử dụng, đề nghị trả lại và sẽ bị thu hồi.

Thời gian áp dụng quy định mới sẽ bắt đầu kể từ ngày 10/01/2011 cùng với việc điều chỉnh phí, lệ phí đăng ký, duy trì tên miền theo Thông tư số 189/2010/TT-BTC ngày 24/11/2010 của Bộ Tài chính.

    Nội dung chi tiết tham khảo tại đây.

Nguồn tin: vnnic

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

QC huong dan su dung dauthau.info
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây