Quang cao giua trang

Cổng thông tin tích hợp 1 cửa cho Phòng giáo dục Lạng Giang

Thứ bảy - 20/11/2010 05:04
Đây là dự án xây dựng cổng thông tin điện tử cho phòng giáo dục Lạng Giang. Đặc thù của phòng giáo dục là quản lý 75 trường trực thuộc, trong đó có 23 trường THCS, 2 trường PTCS, 25 trường tiểu học và 25 trường nầm non, tất cả cần được xây dựng trên một nền tảng thống nhất.

Trong giai đoạn 1 của dự án này sẽ triển khai hệ thống cổng thông tin tích hợp 75 trường trực thuộc trên một nền tảng thống nhất làm cơ sở để xây dựng và triển khai các giai đoạn tiếp theo.

Trang chủ cổng thông tin của phòng giáo dục Lạng Giang

Địa chỉ: http://pgdlanggiang.edu.vn

I. Yêu cầu hệ thống

          Yêu cầu thiết kế: Xây dựng cổng thông tin cho phòng giáo dục cho phép quản lý tập trung 75 đơn vị trực thuộc với các chức năng cụ thể như sau:

STT

Nội dung

Đặc điểm

1

Trang chủ

Giao diện riêng. Cập nhật dữ liệu động, có Admin Control Panel nhiều tính năng.

2

Giới thiệu

Không hạn chế số trang chức năng, không hạn chế số lượng module có tính năng tương tự.

3

Tin tức

Có thể tạo chuyên mục đa cấp. Không giới hạn số lượng bản tin. không hạn chế số lượng module có tính năng tương tự.

4

Download, upload, chia sẻ tài liệu

Hệ thống quản trị và tổ chức giao diện ngoài site.

5

Module đi kèm:

 Liên hệ trực tuyến, rss, banner (quảng cáo), thống kê truy cập, tìm kiếm, bình chọn (thăm dò dư luận),…

6

Giải pháp trang web riêng cho từng trường

Tạo cho mỗi trường (75 trường) một trang con trong trang web của PGD, sử dụng giao diện chung với giao iện web PGD. Sử dụng hệ thống Tin tức làm chủ đạo, không hạn chế số lượng trường học sau này, người quản lý trường có thể tự cập nhật thông tin, bài viết lên hệ thống.

 

 

Người truy cập có thể gửi liên hệ riêng đến từng trường, cập nhật thông tin riêng từ từng trường.

7

Diễn đàn

Cài diễn đàn chung cho các trường.

 

 

Diễn đàn sử dụng mã nguồn mở PHPBB3, tích hợp với cổng thông tin chung theo chế độ đăng nhập 1 cửa.

2. Đặc điểm hệ thống:

          Hệ thống cho phép quản lý linh hoạt học sinh, giáo viên và các cán bộ công nhân viên. Toàn bộ tài khoản có thể thiết lập và quản lý tập trung theo chế độ một cửa, tập trung, đăng nhập một lần, cho phép xử lý và phân tích mọi chức năng trên cùng hệ thống.

          Hệ thống phải đảm bảo tính kế thừa, cho phép nâng cấp và mở rộng dễ dàng sau này, ví dụ: thêm trường, thêm người sử dụng, thêm tính năng khác như quản lý điểm, sổ liên lạc, tài liệu và bài giảng trực tuyến…

          Đảm bảo an ninh, bảo mật, phân quyền hợp lý.

          Mỗi trường trực thuộc sẽ có 1 website trực thuộc hệ thống cổng thông tin của phòng giáo dục. Người quản lý của trường chỉ được phép quản lý website của trường đó (tùy vào việc người quản lý của phòng giáo dục cấp phép).

3. Mô hình cấu trúc phân cấp trường trực thuộc

Trang chủ: http://pgdlanggiang.edu.vn

Danh sách 75 trường trực thuộc được tích hợp trong cổng thông tin của Phòng Giáo dục Lạng Giang

http://pgdlanggiang.edu.vn/c2huongson/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c2tanthinh/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c2voi/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c2yenmy/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c2tanhung/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c2xuonglam/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c2phimo/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c2huonglac/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c2tanthanh/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c2tandinh/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c2dinhtri/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c2thaidao/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c2dailam/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c2xuanhuong/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c2mythai/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c2duongduc/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c2tienluc/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c2daomy/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c2nghiahung/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c2nghiahoa/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c2anha/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c2quangthinh/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c2myha/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c12viethung/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c12kep/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c1voi/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c1yenmy/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c1tanhung/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c1xuonglam/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c1phimo/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c1huonglac/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c1tanthanh/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c1tandinh/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c1dinhtri/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c1thaidao/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c1dailam/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c1xuanhuong1/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c1mythai/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c1xuanhuong2/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c1duongduc/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c1myha/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c1tienluc/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c1daomy/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c1nghiahung/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c1anha/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c1nghiahoa/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c1quangthinh/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c1tanthinh/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c1huongson1/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c1huongson2/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c0voi/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c0yenmy/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c0tanhung/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c0xuonglam/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c0phimo/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c0huonglac/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c0tanthanh/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c0tandinh/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c0dinhtri/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c0thaidao/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c0dailam/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c0xuanhuong/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c0mythai/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c0duongduc/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c0myha/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c0tienluc/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c0daomy/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c0nghiahung/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c0nghiahoa/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c0anha/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c0quangthinh/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c0tanthinh/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c0kep/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c0huongson/
http://pgdlanggiang.edu.vn/c0hoahong/

Không chỉ với 75 trường ở trên, hệ thống này còn cho phép tích hợp và quản lý thêm nhiều trường, đơn vị khác một cách rất dễ dàng. Kể cả với cấp Tỉnh, thành phố với hàng trăm đến hàng ngàn trường và đơn vị trực thuộc.

 

Website THCS thị trấn Vôi - Trực thuộc phòng giáo dục Lạng Giang,

địa chỉ: http://pgdlanggiang.edu.vn/c2voi

 

Nhờ thành quả ứng dụng mã nguồn mở NukeViet, cộng với ưu đãi từ chính sách hỗ trợ giáo dục của Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam (VINADES), phòng giáo dục Lạng Giang đã được sở hữu một cổng thông tin trực tuyến lớn, nền tảng mạnh mẽ với chi phí thấp.

NukeViet là mã nguồn mở đầu tiên của Việt Nam, là sản phẩm do công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam xây dựng. Nền tảng mạnh mẽ này cho phép xây dựng gần như mọi loại website trên internet cho tới các phần mềm ứng dụng trực tuyến như: Cổng thông tin điện tử, báo điện tử, hệ thống thương mại trực tuyến, các hệ quản trị nhân sự đa tầng hoặc các mạng xã hội...

Nhân hệ thống của NukeViet được xây dựng bằng những công nghệ mới nhất, bao gồm PHP5 và MySQL5, tuân theo chuẩn xHTML 1.0 và CSS 2.1 cho phép ứng dụng ajax (nền tảng của web 2.0) linh hoạt mà vẫn tương thích cao nhất với các trình duyệt internet hiện nay.

Cổng thông tin tích hợp 1 cửa cho Phòng giáo dục Lạng Giang là một trong những sản phẩm ứng dụng đầu tiên của VINADES.,JSC dành cho lĩnh vực giáo dục dựa trên nền tảng NukeViet. Như vậy cùng với các cổng thông tin điện tử, báo điện tử và bây giờ là cổng thông tin trong lĩnh vực giáo dục, VINADES đã chứng minh rằng với NukeViet, có thể xây dựng gần như mọi nền tảng trực tuyến cho các lĩnh vực.

Tác giả: Admin

Quang cao giua trang
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây