Quang cao giua trang

Quyết định số 20/2008/QĐ-BTTTT ngày 09-04-2008

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20/2008/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Danh mục tiêu chuẩn về
ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 04 năm 2007 của Chính
phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông
tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và Cục trưởng Cục
Ứng dụng Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục tiêu chuẩn về ứng
dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 (mười lăm) ngày, kể từ
ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Cục
trưởng Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc
Bộ, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này./.
  Thông tin chi tiết
Tên file:
Quyết định số 20/2008/QĐ-BTTTT ngày 09-04-2008
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
BTTTT
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Văn bản pháp luật
Gửi lên:
06/09/2011 03:15
Cập nhật:
06/09/2011 03:31
Người gửi:
thehung
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
78,13 KB
Xem:
3823
Tải về:
170
  Tải về
Từ site Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam - VINADES.,JSC:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File
QC huong dan su dung dauthau.info
Bạn đã không sử dụng site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây