Tổng chi phí sở hữu - Những điều cân nhắc

Gửi lên: 10/11/2011 02:49, Người gửi: thehung, Đã xem: 1733
Tài liệu đưa ra cách tiếp cận và tính Tổng chi phí sở hữu (TCO) với các chi phí ngắn hạn và dài hạn của bất kỳ giải pháp cụ thể nào, cả PMNM hay sở hữu độc quyền. Tài liệu đưa ra cách tiếp cận và tính Tổng chi phí sở hữu (TCO) với các chi phí ngắn hạn và dài hạn của bất kỳ giải pháp cụ thể nào, cả PMNM hay sở hữu độc quyền.

Tài liệu gốc (bản tiếng Anh): http://www.cabinetoffice.gov.uk/...Total Cost of Ownership - things to consider v1.0 (pdf, 124kb).pdf

Tải về

Từ site Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam - VINADES.,JSC:
( Dung lượng: 105.77 KB )

Từ ubuntuone.com:

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: http://www.cabinetoffice.gov.uk
  • Cập nhật: 27/05/2012 11:01
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    33
  • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File