Phiếu yêu cầu tư vấn, phân tích, báo giá thiết kế website

Tác giả: VINADES - Đã xem: 1579 - Đã tải về: 237

Để thiết kế 1 website quý khách vui lòng mô tả sản phẩm dự định triển khai để chúng tôi báo giá được chính xác nhất. Quý khách vui lòng bổ sung thông tin vào phiếu yêu cầu báo giá như trong file đính kèm.

Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước

Tác giả: http://moj.gov.vn/ - Đã xem: 2 - Đã tải về: 0

Hướng dẫn  quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước

43TTLT: Thông tư này hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Dynamic DNS

Tác giả: N/A - Đã xem: 2681 - Đã tải về: 976

Dynamic DNS là phần mềm giúp web server của bạn cập nhật lại địa chỉ IP động cho domain, được sử dụng trong các trường hợp địa chỉ IP của web server thay đổi (ví dụ sử dụng đường truyền ADSL nên không có địa chỉ IP tĩnh). Nó giúp giữ kết nối domain với PC của bạn. Như vậy với Dynamic DNS, bạn dễ dàng thiết lập một trang web, một web server chỉ bằng một máy tính có kết nối ADSL.

 
Tư vấn khách hàng

Live Chat

Bộ phận kinh doanh
Yahoo! Messenger: Kinh doanh Ms Thu
Tel+84-4-85872007
Email kinhdoanh@vinades.vn
Hợp tác, quảng cáo
Yahoo! Messenger: Hợp tác Mr Hùng:
Tel +84. 904762534
Email contact@vinades.vn

Công cụ quản lý

Đặt hàng - giao dịch: http://webnhanh.vn

Quản lý tên miền: http://domain.vinades.vn

Trung tâm hỗ trợ khách hàng:

http://webnhanh.vn/vi/support/

Chương trình đại lý:

http://webnhanh.vn/vi/dealers/