• 1
  Hệ quản trị nội dung NukeViet
  Giải thưởng Nhân tài đất Việt 2011, 10.000+ website đang sử dụng
  Được Bộ GD&ĐT khuyến khích sử dụng trong các cơ sở giáo dục.
  Bộ TT&TT quy định ưu tiên sử dụng trong cơ quan nhà nước.
 • 1
  Cổng thông tin doanh nghiệp
  Tích hợp bán hàng trực tuyến
  Tích hợp các nghiệp vụ quản lý (quản lý khách hàng,
  quản lý nhân sự, quản lý tài liệu)
 • 1
  Cổng thông tin Phòng giáo dục, Sở giáo dục
  Tích hợp chung website hàng trăm trường
  Tích hợp các ứng dụng trực tuyến (Tra điểm SMS,
  Tra cứu văn bằng, Học bạ điện tử ...)
 • 1
  Tòa soạn báo điện tử chuyên nghiệp
  Bảo mật đa tầng, phân quyền linh hoạt
  Hệ thống bóc tin tự động, đăng bài tự động,
  cùng nhiều chức năng tiên tiến khác...