Nghị định 26/2007/NĐ-CP

Gửi lên: 13/06/2012 09:24, Người gửi: thehung, Đã xem: 1579
Nghị định này quy định chi tiết về chữ ký số và chứng thư số; việc quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số và cơ quan, tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số trong giao dịch điện tử.
NGHỊ ĐỊNH
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 26/2007/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 02 NĂM 2007
QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ
VỀ CHỮ KÝ SỐ VÀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ

Tải về

Từ site Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam - VINADES.,JSC:
( Dung lượng: 277.50 KB )

Từ public.rootca.gov.vn:

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: Trung tâm chứng thực chữ ký số Quốc gia
  • Website hỗ trợ: http://rootca.gov.vn
  • Cập nhật: 13/06/2012 09:24
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    46
  • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File